Tom√°¬ö Verner - Na cestě do Tur√≠na

 

by Daphne Heij, Pavla Stejskalova, Jana Vanova
Photos © tomasverner.com, Jana Vanova


Tom√°¬ö Verner, 19, krasobruslař z Česk√© republiky, se na seniorsk√© sc√©ně objevil u¬ě ve sv√Ĺch 15 letech. Jeho doposud nejlep¬ö√≠m v√Ĺsledkem je 10. m√≠sto z evropsk√©ho ¬öampion√°tu roku 2004. N√°vrat po loňsk√© sez√≥ně, kterou kvůli zraněn√≠ skoro celou prome¬ökal, se mu skutečně vydařil. Novou sez√≥nu zah√°jil √ļspě¬öně - dvakr√°t bronzovou medail√≠, nejprve na Memori√°lu  Ondřeje Nepaly a o t√Ĺden později na Nebelhorn Trophy, a zlatou medail√≠ na Memori√°lu Karl Schaefer. Publikum bylo oslněno jeho programy. A v√Ĺhrou na Memori√°lu Karl Schaefer rovně¬ě zajistil Česk√© republice m√≠sto na ZOH v Tur√≠ně, It√°lie.

Po soutě¬ěi ve V√≠dni jsme se vydaly do Prahy popov√≠dat si trochu s Tomem.

 


Jak jsi se dostal ke krasobruslení?
Bylo mi asi 6 a l√≠bila se mi jedna holka, kter√° bruslila, a tak jsem to chtěl zkusit taky. Ale ona po 2 nebo 3 letech přestala a j√° st√°le brusl√≠m, tak¬ěe jsem se do bruslen√≠ vlastně taky zamiloval.

Jak√Ĺ byl tvůj prvn√≠ z√°vod? Vzpom√≠n√°¬ö si na něj?
(√ļsměv) Ano, st√°le ho m√°m na kazetě, a kdy¬ě se c√≠t√≠m ¬öpatně nebo m√°m ¬öpatnou n√°ladu, tak si to pust√≠m a hned se c√≠t√≠m l√©pe. Bruslil jsem na hudbu z Cirkusu Humberto. Poprv√© jsem z√°vodil po dvou letech tr√©nov√°n√≠ na nějak√©m men¬ö√≠m z√°vodě v ČR, skončil jsem posledn√≠ nebo nějak tak. V prvn√≠ch letech sv√© kari√©ry jsem vět¬öinou konč√≠val bl√≠zko posledn√≠ho m√≠sta.

Co byl pro tebe zat√≠m nejdůle¬ěitěj¬ö√≠ moment v kari√©ře?
Kdy¬ě jsem si musel vybrat mezi bruslen√≠m a fotbalem. Nejdř√≠ve jsem se věnoval třem sportům-atletice, fotbalu a krasobruslen√≠, ale pak u¬ě toho na mě bylo hodně. Nejdř√≠ve jsem přestal s atletikou a pak jsem si musel vybrat mezi fotbalem a krasobruslen√≠m a rozhodl jsem se pro bruslen√≠.

Jsi r√°d, ¬ěe jsi se tak rozhodnul?
Jasně! Fotbalem jsem si mohl vydělat v√≠ce peněz, ale pen√≠ze nejsou tak důle¬ěit√©, nen√≠ to ta hlavn√≠ věc.

Tak komu fandíš ve fotbale?
M√Ĺm obl√≠ben√Ĺm hr√°čem je Pavel Nedvěd a m√°m r√°d jeho klub Juventus Tur√≠n a tak√© fand√≠m Chelsea.

Co je tv√Ĺm kon√≠čkem?
Kvůli bruslen√≠ nem√°m moc času na kon√≠čky. Občas si zahraju fotbal nebo basket a teď jsem dostal nov√© kolo, tak¬ěe se sna¬ě√≠m jezdit.

Co je tvou motivací?
To je tajemstv√≠! Kdybych to řekl, tak je ka¬ěd√Ĺ tak motivovan√Ĺ jako j√°.

Co si myslíš o novém hodnocení v krasu?
Mysl√≠, ¬ěe prvn√≠ zn√°mka, technick√° zn√°mka je dobr√°, velmi dobr√°. Dost√°v√°¬ö body za v¬öechny elementy-piruety, kroky, skoky atd. Ale druh√° zn√°mka za programov√© komponenty je st√°le velmi subjektivn√≠. Např. jeden rozhodč√≠ mi dal 4 a druh√Ĺ 7! To je obrovsk√Ĺ rozd√≠l! Jak je tohle mo¬ěn√©? A kdy¬ě jsi z dobr√© země nebo v posledn√≠ skupině v¬ědycky dostane¬ö za komponenty vy¬ö¬ö√≠ zn√°mky.
Celkově si mysl√≠m, ¬ěe prvn√≠ zn√°mka je 3x lep¬ö√≠ ne¬ě ve star√©m syst√©mu a ¬ěe druh√° zn√°mka je 2x hor¬ö√≠ ne¬ě dř√≠ve. Ale nechtěl bych se vracet ke star√©mu syst√©mu.

Jak vypad√° tvůj typick√Ĺ den?
Vst√°v√°m v 7, občas se nasn√≠d√°m, jindy ne. Někdy jsem l√≠n√Ĺ a vst√°v√°m a¬ě o půl hodiny později a pak u¬ě nem√°m čas se nasn√≠dat.
Okolo 7:30 odch√°z√≠m do ¬ökoly a zůst√°v√°m tam do 14:00, nebo 15:00. po ¬ökole okolo 15:00 zač√≠n√° můj prvn√≠ tr√©nink na ledě, ten trv√° hodinu a půl. Pak m√°m kr√°tkou přest√°vku a hodinu baletu.
Pak m√°m dal¬ö√≠ krat¬ö√≠ přest√°vku a od 20:00 mi zač√≠n√° posledn√≠ tr√©nink na ledě, kter√Ĺ trv√° hodinu a půl.
Ve 21:30 konč√≠m a odch√°z√≠m do sv√©ho pokoje. Asď půl hodiny se kouk√°m na televizi, odpoč√≠v√°m a čist√≠m si hlavu.
Ve 22:00 si vezmu učebnice a kouk√°m do nich. Kolem 23:00 si d√°m něco mal√©ho k večeři. Potom si děl√°m √ļkoly a jdu sp√°t.

Sp√≠¬ö taky někdy?
Ne moc. Dř√≠v jsem byl zvykl√Ĺ sp√°t 6 hodin ka¬ědou noc. Občas jsem musel vst√°vat kolem ¬öest√© a doděl√°vat si √ļkoly, kter√© jsem nestihl přede¬ölou noc dokončit.

Jak dlouho ¬ěije¬ö a tr√©nuje¬ö v Praze?
Kdy¬ě mi bylo 11, tak jsem sem jezdil občas tr√©novat. Definitivně jsem se sem přestěhoval se sv√Ĺm star¬ö√≠m bratrem, kdy¬ě mi bylo 14. Bylo to pro mě opravdu tě¬ěk√©, musel jsem tak√© změnit ¬ökolu. Byl to jeden z nejtě¬ě¬ö√≠ch okam¬ěiků m√©ho ¬ěivota.

Kolik tě krasobruslen√≠ stoj√≠ a kde na něj sh√°n√≠¬ö pen√≠ze?
Kolik? Hodně! Mysl√≠m si, ¬ěe ¬Ąnorm√°ln√≠" lid√© si ani neum√≠ představit, kolik bruslen√≠ stoj√≠. Např. v USA se mu mohou věnovat jen děti pr√°vn√≠ků, doktorů atd.
Moji rodiče opravdu velmi tvrdě pracuj√≠, abych se mohl věnovat sv√©mu sportu. Můj t√°ta je l√©kař a často pracuje od osmi r√°no do osmi večer a spousty peněz se z toho nastrk√° do m√©ho bruslen√≠.

S k√Ĺm se př√°tel√≠¬ö v r√°mci sv√©ho sportu?
Hmm¬Ö M√°m ve světě bruslařů spoustu př√°tel. Krasobruslařsk√Ĺ svět je jako jedna velk√° rodina- někter√© lidi m√°¬ö r√°d v√≠ce, jin√© nemus√≠¬ö vůbec.
Je moc hezk√© m√≠t někoho z vlastn√≠ho t√Ĺmu při soutě¬ěi s sebou. Dvakr√°t jsem se kvalifikoval na fin√°le juniorsk√© grand prix a byl jsem zde jedin√Ĺ, kdo neměl kolem sebe kolegy z n√°rodn√≠ho t√Ĺmu. Na banketu bylo několik stolů: jeden pro Rusko, dal¬ö√≠ pro USA, pak pro Kanadu atd. a jen jedin√° ¬ěidle pro Českou republiku! Ale pak mě ¬Ąadoptovaly" t√Ĺmy USA a na přes rok jsem seděl s t√Ĺmem Kanady
Ale st√°le je o hodně lep¬ö√≠ m√≠t na akci lidi z tv√©ho vlastn√≠ho t√Ĺmu, mů¬ěete se spolu podporovat a vz√°jemně si fandit.

M√°¬ö r√°d hudbu? Hraje¬ö na nějak√Ĺ n√°stroj?
(sm√≠ch) Ne, nehraju na ¬ě√°dn√Ĺ n√°stroj. Moje sestra dostala k narozenin√°m pi√°no, zkou¬öel jsem hr√°t, ale bylo to př√≠¬öern√©! M√© sestře je 7 let a hraje docela dobře. Můj t√°ta dokonce hraje asi na 12 n√°strojů. Talent jsem po něm určitě nezdědil.

Chtěl bys m√≠t raději 4 tituly z MS, nebo jedno olympijsk√© zlato?
Hmm¬Ö tě¬ěk√© rozhodov√°n√≠. 4 tituly z MS znamenaj√≠, ¬ěe tě nikdo po 4 roky neporazil, ale olympijsk√Ĺ titul je zase něco speci√°ln√≠ho. Ale rozhodl bych se pro 4 tituly z MS.

Nebo mo¬ěn√° oboj√≠?
(sm√≠ch) Jo, to by bylo skvěl√Ĺ! Jako Irina Rodnina, zn√°te ji? Nikdo ji neporazil po dobu 10 let. I kdy¬ě vyměnila partnery, tak nikdy nebyla druh√°. √ö¬ěasn√©!

Čeho bys r√°d dos√°hl ve sv√© kari√©ře?
Jednou bych chtěl b√Ĺt mezi nejlep¬ö√≠mi bruslaři. R√°d bych věděl, jak√Ĺ je to pocit b√Ĺt mezi nejlep¬ö√≠mi.

Jak bys chtěl, aby si tě lid√© pamatovali, a¬ě přestane¬ö bruslit?
Jen douf√°m, ¬ěe si mě lid√© pamatovat budou. Ne jako norm√°ln√≠ho bruslaře, ale bruslaře s origin√°ln√≠mi programy. Někoho, kdo dal tomuto sportu v√≠ce. Mysl√≠m, ¬ěe m√°m toho neklep¬ö√≠ho choreografa (R. Sinicyn) pro tvorbu neopakovateln√Ĺch programů, je velmi dobr√Ĺ. Můj choreograf a j√° opravdu velmi tě¬ěce pracujeme, abychom vytvořili něco zvl√°¬ötn√≠ho a potě¬öili publikum. Ne něco jako ka¬ěd√Ĺ bruslař, ale něco jin√©ho jako např. můj leto¬ön√≠ KP. Je to opravdov√© blues, origin√°ln√≠.

Jak tě ovlivňuje publikum, kdy¬ě brusl√≠¬ö?
Je skvěl√©, kdy¬ě m√°¬ö v publiku lidi, kteř√≠ ti fand√≠. Nebrusl√≠m jen pro sebe, ale tak√© pro publikum. A kdy¬ě tě div√°ci podporuj√≠, tak to znamen√° hodně. Např. se c√≠t√≠¬ö ¬öpatně, nem√°¬ö n√°ladu, nebo jsi unaven√© ke konci programu, ale div√°ci tě nenechaj√≠ padnout.

Jak by ses popsal?
Nev√≠m, opravdu nedok√°¬ěu odpovědět. Měli byste se zeptat m√Ĺch př√°tel.

Co na sobě nem√°¬ö r√°d?
(sm√≠ch) Chce¬ö jednu věc nebo v√≠c?!

Nev√≠m, jen něco pověz¬Ö
Dobře, jsem l√≠nej a r√°d bych to změnil. Např. v sobotu jsem jedin√Ĺ den doma a jedin√° věc, kterou děl√°m je, ¬ěe sed√≠m a kouk√°m okolo. R√°d bych pomohl sv√Ĺm rodičům, proto¬ěe pro mě tak moc dělaj√≠, mo¬ěn√° bych mohl pomoci s nějak√Ĺm √ļklidem, ale vět¬öinou se mi to nakonec nepovede.
A druhou věc√≠, kterou na sobě nem√°m r√°d, je velk√° obliba v čokol√°dě. Dř√≠v jsem měl raději hořkou čokol√°du, ale teď mi zač√≠n√° v√≠c chutnat ml√©čn√°, ale nemus√≠m b√≠lou.

Zn√°¬ö čokol√°dov√© droby na chleba z Holandska?
Jo, jasně! Byl jsem v Haagu a tam měli spoustu krabiček s těmihle kousky čokol√°dy. Jsou vynikaj√≠c√≠, ale bohu¬ěel je u n√°s nem√°me.

Co byl zat√≠m pro tebe nejstra¬öněj¬ö√≠ moment ve tv√© kari√©ře?
Nev√≠m, mo¬ěn√° minul√Ĺ rok, kdy jsem se zranil a nemohl jsem t√©měř celou sez√≥nu z√°vodit.

Hloup√≠ doktoři, měli odhalit dř√≠ve, ¬ěe je to zlomen√©¬Ö
Ne, fakt ne, moc nerad bych shazoval vinu na doktory, proto¬ěe to byli pr√°vě oni, kdo mi nakonec pomohl. Byl jsem taky hloup√Ĺ, ¬ěe jsem pokračoval s tou hroznou bolest√≠.

Jo, sportovci tohle často dělaj√≠¬Ö
Jo.. Jednou jsem měl dokonce probl√©my se svou nohou, moc to bolelo, tak jsem ¬öel k doktorovi a on mi řekl: ¬ĄMo¬ěn√° bys měl přestat s bruslen√≠m." Byl jsem v ¬öoku a rychle jsem ode¬öel. Nebyl to sportovn√≠ l√©kař, ale ¬Ąnorm√°ln√≠" doktor. Teď u¬ě mě noha vůbec netr√°p√≠.

Jak√© str√°nky nav¬ötěvuje¬ö na netu?
J√° si jen prohl√≠¬ě√≠m sv√© maily a občas se pod√≠v√°m na svou str√°nku, to je v¬öechno. K internetu se tak často nedostanu, proto¬ěe ho nem√°m v Praze, jen doma.

 

M√°¬ö nějakou zpr√°vu pro sv√© fanou¬öky?
Chtěl bych v¬öem poděkovat, ¬ěe tu jsou pro mě. Jsem r√°d za v¬öechny sv√© fanou¬öky a douf√°m, ¬ěe si budou u¬ě√≠vat m√© leto¬ön√≠ programy. Je skvěl√© vědět, ¬ěe tu jsou lid√©, kteř√≠ stoj√≠ za tebou a jsou s tebou, kdy¬ě brusl√≠¬ö. Nebrusl√≠m jen pro sebe, je skvěl√©, kdy¬ě za tebou po z√°vodě přijdou fanou¬öci a usm√≠vaj√≠ se a řeknou, ¬ěe si u¬ěili tvůj program. Např. zpr√°vy, kter√© jsem dostal před z√°vodem ve V√≠dni, byly pro mě opravdu důle¬ěit√©. Přeč√≠st si, ¬ěe lid√© jsou 100% za tebou, i kdy¬ě něco pokaz√≠¬ö, je kr√°sn√Ĺ!


Jako na MSJ 2004, kde jsi poř√°d padal a lidem se st√°le l√≠bilo tv√© vystoupen√≠¬Ö
Opravdu? MSJ je kr√°sn√Ĺ z√°vod. Jsi tam 2 t√Ĺdny, m√°¬ö kolem sebe spoustu kamar√°dů. Ale bohu¬ěel jsem nebruslil tak dobře, jak jsem chtěl. Jsem překvapen√Ĺ, ¬ěe lid√© mluvili o mně a m√Ĺch programech¬Ö


Nakonec jsme Tomáše poprosily, aby nám prozradil své oblíbené...

Barva?
čern√°, červen√° a modr√°

Zpěv√°k/p√≠seň
James Blunt - You're Beautiful

Jídlo/pití
čokol√°da a kola

Zv√≠ře?
zp√≠vaj√≠c√≠ květina 
(řeč je o d√°rku, kter√Ĺ od n√°s dostal. Tanč√≠c√≠ ply¬öov√° květina, kter√° zp√≠v√°: "You are my sunshine...")

Film?
- Forest gump
- Gladiator
- Pretty woman

Herec/Herečka?
George Clooney, Julia Roberts, Tom Cruise

 

The singing flower

Kniha?
Hlava 22

Televizní program?
WATTS na Eurosportu

Kreslen√Ĺ seri√°l?
Tom a Jerry

D√°rek, kter√Ĺ si dostal ?
ZP√ćVAJ√ćC√ć KVĚTINA! WOW!

D√°rek, kter√Ĺ bys r√°d dostal?
Čokol√°da

Z√°vody, kter√Ĺch jsi se z√ļčastnil?
- Washington DC, USA
- Pjong Jan - Severn√≠ Korea
- Beijing - Č√≠na

 

Tvůje j√≠zda
moje leto¬ön√≠ j√≠zdy

J√≠zda někoho jin√©ho
- Yagudinův SP Winter
- Yagudinův LP Gladiator 
- Plushenkův LP Once upon a time in America (z Bratislavy 2001)

Krasobruslařsk√Ĺ prvek?
krokov√° pas√°¬ě po př√≠mce v m√© voln√© j√≠zdě 

Krasobruslař(i)?
Plushenko

Skok?
Flip

Nejm√©ně obl√≠ben√Ĺ skok:
Salchow

St√°t/Město?
- 3x Beijing
- Colorado Springs

M√≠sta, kter√° bys v budoucnu chtěl nav¬öt√≠vit?
- Bankok
- Dubaj
- Johannesburg
- New York
- Calgary
- atd.

   


Nezapomeňte nav¬öt√≠vit Tom√°¬öovy ofici√°ln√≠ str√°nky: www.tomasverner.com!

Tome, děkujeme za rozhovor! Hodně ¬ötěst√≠ do cel√©ho zbytku olympijsk√© sez√≥ny!


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.