The Japanese Nationals 2014

Nagano, Japan

© 2014 Absolute Skating
Photographer: Keiko Kasai


Do not copy any photo without written permission.

Click on the picture to see a larger image.

 

Men


Daichi MIYATA

Daisuke ISOZAKI

Daisuke MURAKAMI


Eiki HATTORI

Hidetsugu KAMATA

Hiroaki SATOU

Jo MATSUMURA

Jun SUZUKI

Kazuki TOMONO

Keiichiro SASAHARA

Keiji TANAKA


Kohei YOSHINO

Kosuke NOZOE

Masato KIMURA

Rintaro FURUYA

Ryoichi YUASA

Ryuju HINO


Ryuta KATADA

Satoshi NAKAMURA

Shoma UNO


Shu NAKAMURA

Sota YAMAMOTO


Takahiko KOZUKA


Takahito MURA


Takaya HASHIZUME

Takumi YAMAMOTO

Tatsuki MACHIDA


Yoji TSUBOI

Yuta ONUMA

Yuzuru HANYU


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.