The Japanese Junior Nationals 2014

Niigata, Japan

© 2014 Absolute Skating
Photographer: Keiko Kasai


Do not copy any photo without written permission.

Click on the picture to see a larger image.

 

Men


Daichi MIYATA

Genki SUZUKI

Hidetsugu KAMATA

Junya WATANABE

Kakeru SAITOH

Kanata MORI

Kazuki KUSHIDA

Kazuki TOMONO

Kento KAJITA

Kento KOBAYASHI

Koshiro SHIMADA

Kosuke NAKANO

Kotaro KAKEUCHI

Naoki ODA

Naoya WATANABE

Reo ISHIZUKA

Ryo SAGAMI

Sei KAWAHARA

Sena MIYAKE

Shingo NISHIYAMA

Shion KAMATA

Shoma UNO


Shu NAKAMURA


Shunsuke TOKIKUNI

Sota YAMAMOTO


Taichiro YAMAKUMA

Takayuki YAMAMOTO

Tsunehito KARAKAWA

Yoji NAKANO

Yuto KISHINA


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.