The Japanese Junior Nationals 2015-2016

Hitachinaka, Japan

© 2015 Absolute Skating
Photographer: Keiko Kasai


Do not copy any photo without written permission.

Click on the picture to see a larger image.

 

Men


Daichi MIYATA

Haruya SASAKI

Hidetsugu KAMATA

Ichigo SANTO

Kazuki HASEGAWA

Kazuki KUSHIDA

Kazuki TOMONO

Kento KOBAYASHI

Koshiro SHIMADA

Kotaro TAKEUCHI

Koutaro HAYAKAWA

Mitsuki SUMOTOA

Reo ISHIZUKA

Ryoma KOBAYASHI

Sena MIYAKE

Shingo NISHIYAMA

Shion KAMADA

Shoya ICHIHASHI

Shu NAKAMURA

Shun SATO

Sota YAMAMOTO


Taichi HONDA

Taichiro YAMAKUMA


Tatsuma HURUYA

Tsunehito KARAKAWA

Yoshimasa HORI

Yuto KISHINA

Medal Ceremony


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.