The Japanese Senior Nationals 2015-2016

Hokkaido, Japan

© 2015 Absolute Skating
Photographer: Keiko Kasai


Do not copy any photo without written permission.

Click on the picture to see a larger image.

 

Men


Daichi MIYATA


Daisuke ISOZAKI

Daisuke MURAKAMI


Eiki HATTORI

Hiroaki SATO


Jun SUZUKI

Kazuki TOMONO

Keiichiro SASAHARA

Keiji TANAKA


Kento KAJITA

Kohei YOSHINO

Koshin YAMADA

Koshiro SHIMADA

Kosuke NAKANO

Kosuke NOZOE

Kosuke WATABE

Masato KIMURA

Mitsuki SUMOTO

Naoki ODA

Ryoichi YUASA

Ryo SAGAMI

Ryuju HINO

Ryuta KATADA

Sei KAWAHARA

Shoma UNO


Shu NAKAMURA

Sota YAMAMOTO

Takahiko KOZUKA

Takahito MURA


Yuzuru HANYU


Medal Ceremony


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.