The Japanese Nationals 2017/2018 - Men

Tokyo, Japan

© 2018 Absolute Skating
Photographer: Keiko Kasai

Do not copy any photo without written permission.
Click on the picture to see a larger image.


Daisuke MURAKAMI

Hidetsugu KAMATA

Hiroaki SATOU

Jun SUZUKI

Junsuke TOKIKUNI

Junya WATANABE

Kazuki KUSHIDA

Kazuki TOMONO

Keiji TANAKA

Kento KAJITA

Kento KOBAYASHI

Kento SUGINAKA

Koshin YAMADA

Kousuke NAKANO

Mitsuki SUMOTO

Ryo SAGAMI

Ryuju HINO

Sei KAWAHARA

Sena MIYAKE

Shoma UNO

Shu NAKAMURA

Shun SATO

Sota YAMAMOTO

Taichi HONDA

Takahito MURA

Tatsuya TSUBOI

Tsunehito KARAKAWA

Yoji NAKANO

Yuto KISHINA
Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.