The 2011 Japan National Junior Figure Skating Championships

Photopage

December 21, 2011
Report by Atsuko Kuryu
Photos © M. Sawa


Ryuichi Kihara & Ryuju Hino

Kako Tomotaki & Miu Sato

Miyabi Oba & Risa Shoji

Jun Suzuki & Ryuichi Kihara

Keiji Tanaka & Eiki Hattori

Hideki Kamata & Hiroaki Sato

Kazuki Tomono & Shunya Hashizume

Miyabi Oba & Haruna Suzuki

Mei Ito & Miu Sato

Satoko Miyahara & Yukiko Fujisawa

Back to the report about this event (part 1)


Copyright © 2004 - 2024, Absolute Skating
All rights reserved.